Avocati Timisoara
avocati timisoara

 

AVOCAȚI  ȚAȚU   -   TIMIȘOARA

Importantă este intenția și buna-credință a fiecărei persoane.

 

  Țațu Eugen-Florian    Țațu Maria-Camelia

  SERVICII   JURIDICE

 

SUNĂ:

 

  +40722203212   +40722858489

 

Avocat bun Timisoara
Avocati timisoara
AVOCAȚI ȚAȚU

<> Pentru activitatea sa profesională avocatul are dreptul la onorariu și la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul clientului său.

<> Onorariile vor fi stabilite în raport de amploarea, durata și dificultatea cazului.

<> La stabilirea onorariilor în cadrul celor două cabinete de avocați Țațu - Timișoara se va ține cont de următoarele aspecte:
        - timpul și  volumul  de  muncă  solicitat  pentru  executarea mandatului primit sau a activității cerute de client;
             - natura, noutatea și dificultatea cazului;
             - importanța intereselor în cauză;
           - notorietatea, titlurile, vechimea în  muncă, experiența, reputația și specializarea avocatului;

       - conlucrarea cu experți sau alți specialiști, impusă de natura, obiectul, complexitatea și dificultatea cazului;

       - avantajele și rezultatele obținute pentru profitul clientului ca urmare a muncii depuse de avocat;

       - constrângerile de  timp în care  avocatul  este  obligat  de  împrejurările cauzei să acționeze pentru a asigura servicii legale performante.

<> Onorariile pot fi stabilite astfel:
   
       - onorarii orare;
          - onorarii fixe (forfetare);
          - onorarii de succes;

          - onorarii formate din combinarea criteriilor menționate anterior.

<> Onorariul orar este stabilit pe oră de lucru, respectiv o sumă fixă de unități monetare cuvenită avocatului pentru fiecare oră de servicii profesionale pe care le prestează clientului.

<> Onorariul fix (forfetar) constă într-o sumă fixă cuvenită avocatului pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale, după caz, pe care îl prestează ori le prestează clientului.

<> Onorariul orar și fix (forfetar) se datorează avocatului indiferent de rezultatul obținut prin prestarea serviciilor profesionale.

<> Avocatul poate să primească de la un client onorarii periodice, inclusiv sub formă forfetară.

<> Avocatul are dreptul ca în completarea onorariului fixat să solicite și să obțină și un onorariu de succes, cu titlu complementar, în funcție de rezultat sau de serviciul furnizat. Onorariul de succes constă într-o sumă fixă sau variabilă stabilită pentru atingerea de către avocat a unui anumit rezultat. Onorariul de succes poate fi convenit împreună cu onorariul orar sau fix.

<> În cauzele penale, onorariul de succes nu poate fi practicat decât în legătură cu latura civilă a cauzei.

ONORARII   Avocați Țațu - Timișoara

Contactați

 

av. Țațu Eugen-Florian

Str.  Martir Ioan Buteanu, Nr. 1, Timișoara, Ro,

cod poștal 300126

Tel: +40722203212 

Fax: +40256435003 

Email:  florine004@yahoo.com

Ne găsești aici

Contactați

 

av.  Țațu  Maria-Camelia

Str.  Martir Ioan Buteanu, Nr. 1, Timișoara, Ro, 

cod poștal 300126

Tel: +40722858489 

Fax: +40256435003 

Email:   avocatmariatatu77@yahoo.com

avocati Timisoara
avocati Timisoara

Avocați Țațu ©  WebWave 2017

Avocati Timisoara
Avocat bun Timisoara