Avocati Timisoara

Drept Administrativ și Fiscal

Avocati buni Timisoara

Drept  Comercial

Avocati buni Timisoara
Avocati buni Timisoara
Avocati buni Timisoara

Pro Bono - consultanță juridică

 

Această activitate profesională se exercită numai în unele cazuri, raportat la fiecare justițiabil în parte.

Onorarii

avocati timisoara

 

AVOCAȚI  ȚAȚU   -   TIMIȘOARA

Importantă este intenția și buna-credință a fiecărei persoane.

 

  Țațu Eugen-Florian    Țațu Maria-Camelia

  SERVICII   JURIDICE

 

SUNĂ:

 

  +40722203212   +40722858489

 

Avocat bun Timisoara
Avocati timisoara
AVOCAȚI ȚAȚU
Avocati buni Timisoara
Avocati buni Timisoara
Avocati buni Timisoara

Drept  Penal

Drept  Civil

Dreptul  Familiei

Dreptul Muncii

<> Cabinetele de avocați desfășoară activități și servicii juridice la un standard cât mai înalt, context în care se poate acoperii interesele clienților noștri pe o arie foarte largă, raportat la litigiile cu care se confruntă. 

<> Printre nenumăratele servicii de specialitate pe care le desfășurăm, activitatea noastră juridică constă după cum urmează:

     

Drept penal

<> Consultanță juridică, redactare plângeri penale, plângeri prealabile, denunțuri, memorii, motive de apel, căi extraordinare de atac, etc.

<> Asistență și reprezentare juridică în fața organelor de urmărire penală, respectiv poliție și parchete de pe lângă instanțele de judecată, dar și în fața instantelor de judecată, în cauze care au ca obiect infracțiuni din Codul Penal și din legi speciale.

 

Drept civil

<>  Consultanță juridică, redactarea cereri,    acțiuni,    întâmpinări,  cereri  reconvenționale, motive de apel și recurs, cai extraordinare de atac, notificări, tranzacții, contracte civile, etc.

<> Asistență și redactare de acte juridice și contracte /  antecontracte prin care se atestă identitatea, respectiv dare de dată certă

<> Asistență și reprezentare juridică în procese de genul: revendicare imobiliară, uzucapiune, accesiune, grănițuire, stabilire linie de hotar, pretenții, partaj (ieșire din indiviziune), evacuare, anulare/nulitate acte și contracte civile, anulare certificat moștenitor, ordonanță președințială, punere sub interdicție, somație de plată, recuperare creanțe, anulare proces-verbal de contravenție, recunoașterea hotărârilor judecătorești pronunțate în străinătate (exequatur), obținere apostilă, înființare ONG (asociații/fundații non-profit), contestație la executare, etc.

<> Consultare, redactare, asistare și reprezentare juridică în cadrul executării silite în fața birourilor executorilor judecătorești.<> Asistență juridică și reprezentare în fața birourilor notariale, birourilor de mediere, a oficiului registrului comerțului, respectiv în fața oricărei instituții publice sau private în ceea ce privește persoanele fizice, dar și juridice.

 

Dreptul familiei 

<> Consultanță juridică, redactare acte, cereri, acțiuni, întâmpinări, cereri reconvenționale, motive de apel și căi extraordinare de atac, tranzacții, etc.

<> Asistență și reprezentare juridică în procese de genul: anulare căsătorie, divorț, partaj, încredințare minori, pensie de intreținere (stabilire, majorare sau reducere), stabilire domiciliu minori, stabilire ori tăgada paternității, ordin de protecție, divorț/recunoașterea hotărârii pronunțate în străinătate (exequatur), demersuri specifice privind procedura executării silite,etc.

 

Drept comercial

<> Consultanță juridică în relația persoană fizică/societate comercială, societate comercială/societate comercială, societate comercială/instituție publică, etc.

<> Redactare notificări, somații, cereri, acțiuni, întâmpinări, cereri reconvenționale, motive de apel și recurs, căi extraordinare de atac, notificări, tranzacții, contracte, etc.

<> Asistență și redactare de acte juridice, convenții și contracte prin care se atestă identitatea, respectiv dare de dată certă.

<> Asistență și reprezentare juridică în procese de genul: litigii comerciale/transport, recuperare creanțe de natură comercială (pe calea procedurii somației de plată, de drept comun sau în procedura de insolvență), litigii în legătură cu procedura de insolvență (faliment sau reorganizare) privind societatea creditoare ori debitoare, litigii privind asigurarea drepturilor consumatorilor (clauze contractuale abuzive sau practici contractuale abuzive), litigii specifice procedurii executării silite, etc.

<> Servicii specifice privind înființarea, dizolvarea, lichidarea, și radierea societăților comerciale, deschiderea sau închiderea unui anumit punct de lucru, schimbare adresă sediu social, completare obiect de activitate, cesiune părți sociale, hotărâri AGA, etc.

 

Drept administrativ și fiscal

<>  Consultanță juridică, redactare notificări, somații, cereri,  acțiuni, întâmpinări,  cereri reconvenționale, motive de recurs, cai extraordinare de atac, etc.

<> Asistență și reprezentare juridică în procese de genul: litigii având ca obiect contestarea actelor de control emise de autoritățile centrale sau locale (contestare hotărâri de consiliu local, anulare autorizații de construire, obligarea autorităților publice la emiterea unor acte administrative, etc.), contestații contra actelor organelor de control fiscal, plângeri împotriva proceselor-verbale sau a rapoartelor de inspecție fiscală ce cuprind amenzi, plângeri împotriva proceselor-verbale de contravenție, litigii privind executarea silită, etc.

 

Dreptul muncii

<> Consultanță juridică în domeniul dreptului muncii, respectiv drepturi și obligații ce rezultă din contracte individuale/colective de muncă.

<> Redactare somații, notificări, cereri, acțiuni, motive de apel, etc.

<> Asistență și reprezentare juridică în procese de genul: litigii de muncă inițiate de către angajați, angajatori ori organizații, anularea deciziei de desfacere a contractului de muncă, anularea deciziei de sancționare, obținerea drepturilor salariale neachitate ori derivate ale acestora, demersuri privind procedura de executare silită, etc.

SERVICII   Avocați Țațu - Timișoara

Contactați

 

av. Țațu Eugen-Florian

Str.  Martir Ioan Buteanu, Nr. 1, Timișoara, Ro,

cod poștal 300126

Tel: +40722203212 

Fax: +40256435003 

Email:  florine004@yahoo.com

Ne găsești aici

Contactați

 

av.  Țațu  Maria-Camelia

Str.  Martir Ioan Buteanu, Nr. 1, Timișoara, Ro, 

cod poștal 300126

Tel: +40722858489 

Fax: +40256435003 

Email:   avocatmariatatu77@yahoo.com

avocati Timisoara
avocati Timisoara

Avocați Țațu ©  WebWave 2017

Avocati Timisoara
Avocat bun Timisoara